Hem Ideella föreningen Dalbo Historik

Historik

av admin

Ideella föreningen Dalbo – Panncentralen

Växjöbostäders hälso- och integrationssatsning på mötesplatsen Panncentralen var ett av resultaten av projektet Dalbolyftet. Verksamheten på Panncentralen drevs av Ideella föreningen Dalbo i samverkan med Växjöbostäder, Diakonicentrum, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen, Equmeniakyrkan, Växjö kommun och lokalt föreningsliv.Panncentralen är politisk och religiös obunden.

Verksamheten var helt alkohol- och drogfri. Panncentralen hade funktionen av en friskhetskapande och mångkulturell mötesplats för både enskilda personer, organisationer och lokalt föreningsliv.

Panncentralen invigdes den 30 augusti 2003. Syftet var att skapa en plattform för verksamheter som bidrar till en positiv utveckling både för boendemiljön och boende. Dalbo är ett expansivt bostadsområde i en förändringsfas där fastighetsägaren, Växjöbostäder, strävar till att tillvarata boendes resurser och gemensamt med dessa bygga upp ett attraktivt bostadsområde som ska ses som en förebild i Växjö stad.

Caféverksamheten på Panncentralen drevs framförallt eftermiddags-, kvälls och helgtid och gav hyresgäster i alla åldrar både möjlighet till samvaro, rekreation och engagemang.


I caféet fanns fri tillgång till fem datorer med internetuppkoppling, storbilds-tv och konferensrum. I källaren fanns två bordtennisbord, ett biljardbord och en darttavla som besökarna kunde nyttja helt gratis. Den öppna verksamheten kompletterades med olika programpunkter som t.ex. friskvård, resor, samtalsgrupper och samhällsinformation