Hem Samverkan

Samverkan

av admin

Panncentralen var en mötesplats där olika aktörer i samhället kunde verka och bidra till ett så brett verksamhetsinnehåll som möjligt. Personalgruppen bestod av både anställda och ideella från olika huvudmän som tillsammans arbetade för en verksamhet med hög kvalité och generösa öppettider. Alla aktörer bidrog på olika sätt till att uppnå de gemensamma målen.

Panncentralens verksamhet byggde på samverkan vilket förenklat definierades som ”Gemensamt handlande i ett visst syfte”.