Hem Nyheter Att bli stödfamilj

Att bli stödfamilj

av admin

Det finns många familjer runt om i landet som har barn och ungdomar med olika typer av bakgrund som kan behöva lite extra stöd. Genom att bli stödfamilj kan du hjälpa till att underlätta vardagen för en mängd familjer som har barn med särskilda behov. Att vara stödfamilj är ett krävande men också ett mycket meningsfullt uppdrag.  Om du funderar på att bli stödfamilj finns det några saker du ska tänka på.

Ge avlastning till familjer i behov

Stödfamiljer finns till för att ge avlastning till familjer som har barn eller ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Det gör stödfamiljen genom att hjälpa till att ta hand om ett barn eller en ungdom som behöver extra stöd, ofta på helgerna. Du behöver inte ha någon utbildning för att vara stödfamilj. Du kan även vara ensamstående och behöver inte heller ha några egna barn för att vara stödfamilj.

Så blir du stödfamilj

Innan du blir stödfamilj är det viktigt att du förstår att det ofta är ett långsiktigt arbete som kräver mycket engagemang. Du kan ansöka om att bli stödfamilj genom att göra en intresseanmälan hos NEB-teamet. NEB-teamet startade år 2012. De lägger stor vikt vid att erbjuda skräddarsydda insatser till personer som är i behov av det och erbjuder stöd till familjer som är i behov av hjälp. I din intresseanmälan får du bland annat ge uppgifter om dig själv, din boendesituation och sysselsättning. Du får då även berätta varför du är intresserad av att bli stödfamilj. NBE- Teamet har en stark personalgrupp av sjuksköterskor, socialpedagoger, behandlingsassistenter och friskvårdskonsulenter som kan tillsättas vid behov.

Ersättning till dig som blir stödfamilj

När man blir stödfamilj får man även en ersättning. Hur mycket ersättning du får är olika från fall till fall och avgörs beroende på din insats och hur omfattande ditt uppdrag är. Som stödfamilj får du även något som kallas omkostnadsersättning. Denna ersättning ska täcka utgifter för det, eller de, barnen du tar hand om.

Liknande artiklar